Kataforezno lakiranje (KTL)

Kataforezno lakiranje (KTL)

Kataforezno lakiranje (KTL) je završni tehnološki postupak koji se koristi za premazivanje metalnih površina tankim, čvrstim, jednostrukim slojem i organskim premazom otpornim na koroziju.

GALVANSKO CINČANJE+ELP

GALVANSKO CINČANJE+ELP

kompletna dupleks zaštita metala koja će udovoljiti potrebama najzahtjevnijih uslova. Ova vrsta zaštite se sastoji od dva zaštitna nanosa – galvansko pocinčavanje kao idealna podloga za proces nanošenja boje elektrostatskim lakiranjem.

ELEKTROSTATSKO LAKIRANJE PRAHOM (ELP)

ELEKTROSTATSKO LAKIRANJE PRAHOM (ELP)

Omogućava odlične rezultate kako u pogledu postojanosti boje tako i u estetskom pogledu. Ona se zasniva na površinskom nanošenju praha, te polimerizaciji praha na određenoj temperaturi.

FOSFATIRANJE

FOSFATIRANJE

Pod pojmom fosfatiranje podrazumjeva se postupak presvlačenja metala fosfatnom prevlakom koja može imati veoma različit hemijski sastav, zavisno od vrste fosfatne kupke.

BRUNIRANJE

BRUNIRANJE

Pod pojmom bruniranje se podrazumjeva površinska zaštita željeznih materijala uslijed čega na površini metala nastaje vrlo tanki crni sloj željeznih oksida FeO i Fe2O3 a sve u cilju antikorozione zaštite i/ili optičkog efekta.

KALAJISANJE

KALAJISANJE

Elektrolitičko kalaJisanje/kositrenje primjenjuje se u prehrambenoj industriji (bijeli lim) kao i u elektro i elektroničkoj industriji (bakarni kontakti, bakarne trake i elektronički elementi). Tehnička podloga je DIN 50965.

TVRDO KROMIRANJE

TVRDO KROMIRANJE

U poređenju sa dekorativnim kromom, tehničko tvrdo kromiranje daje pozicijama, koje se koriste u raznim granama industrije, visoku otpornost na habanje kao i korozionu zaštitu.

DEKORATIVNO KROMIRANJE

DEKORATIVNO KROMIRANJE

Proces dekorativnog kromiranja/hromiranja nanosimo na prevlake sjajnog nikla u debljinama 0,3-0,5 μm što proizvodima daje karakterističan plavičasti sjaj kroma.

NIKLOVANJE

NIKLOVANJE

Proces niklovanja može biti zaštita od korozije ili podloga za dekorativno kromiranje. Za bolju korozionu zaštitu i idealnu podlogu za dekorativni krom/hrom preporučujemo dupli nikal, polusjajni nikl i sjajni nikl.

GALVANSKI POSTUPAK BAKARISANJA

GALVANSKI POSTUPAK BAKARISANJA

Proces bakarisanja može biti koroziona zaštita (10-20 μm) sa organskim pasivantima za bakar, kao i podloga za nanošenje dekorativnog nikla i kroma.

GALVANSKI POSTUPAK MESINGOVANJA

GALVANSKI POSTUPAK MESINGOVANJA

Mesing je legura cinka i bakra, u kojoj procenat cinka iznosi 30-40%, a bakra 60-70%. U elektrohemijskoj galvanizaciji se koristi kao antikorozivna prevlaka, a zbog svoje specifične boje i u dekorativne svrhe

GALVANSKA TEHNOLOGIJA CINK-NIKL

GALVANSKA TEHNOLOGIJA CINK-NIKL

Metoda zaštite cink-niklom ne samo da je zamijenila prevlaku kadmijem, nego je i kvalitetom višestruko premašuje. Trajanje zaštite od korozije je u prosjeku i 10 puta duže od standardnog galvanskog cinčanja i 3 puta duže od kadmiranja.

GALVANSKO KISELO SJAJNO CINČANJE U BUBNJEVIMA

GALVANSKO KISELO SJAJNO CINČANJE U BUBNJEVIMA

Proces je zasnovan na slabokiselom procesu pocinčavanja i odlikuje se visokim sjajem i izvrsnom korozionom postojanošću.

GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE SA DEBELOSLOJNOM PASIVIZACIJOM

GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE SA DEBELOSLOJNOM PASIVIZACIJOM

Proces je zasnovan na slabokiselom procesu pocinčavanja i odlikuje se visokim sjajem i izvrsnom korozionom postojanošću.

GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE U BUBNJEVIMA

GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE U BUBNJEVIMA

4 - Automatska linija kapaciteta do 1000 tona mjesečno, primjenjiva za rasute robe: vijke, matice, pločice i sl. Proces je zasnovan na slabokiselom procesu pocinčavanja i odlikuje se visokim sjajem i izvrsnom korozionom postojanošću.

GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE NA VJEŠAČIMA

GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE NA VJEŠAČIMA

Nova generacija alkalnog cinka, sa uobičajenim traženim debljinama od 5 do 30 µm, koja zajedno sa debeloslojnom trovalentnom pasivizacijom i drugim trovalentnim pasivacijama zadovoljava sve RoHS, WEEE i ELV regulative. Linije su koncipirane prema zahtjevima autoindustrije.

Pratite nas


Subscribe