GALVANSKA TEHNOLOGIJA CINK-NIKL

GALVANSKA TEHNOLOGIJA CINK-NIKL

Cink-nikl je metoda površinske zaštite metala koja je razvijena kao zamjena metalnoj prevlaci kadmijem, koja je neprihvatljiva iz razloga zaštite okoliša. Metoda zaštite cink-niklom ne samo da je zamijenila prevlaku kadmijem, nego je i kvalitetom višestruko premašuje. Trajanje zaštite od korozije je u prosjeku i 10 puta duže od standardnog galvanskog cinčanja i 3 puta duže od kadmiranja. Prevlakom cink-nikl se u neutralnom testu slane komore po ISO 9227 mogu postići sljedeće vrijednosti:

  • preko 500 sati do bijele korozije,
  • preko 1000 sati do crvene korozije

Eurosjaj d.o.o. pruža uslugu galvanske tehnologije cink-nikl procesom  u bubnjevima.

Ppostupci za cink-nikl su:

  • Bescijanidni alkalni cink-nikl postupak za bubanj,
  • Alkalni cink-nikl postupak visoke duktilnosti (super bendible), finozrnaste, polusjajne i ravnomjerne prevlake,
  • Alkalni cink-nikl postupak za vješaljke

Reference: GRAEWE TADIV -Konjic,

Share on Twitter

Povezani sadržaj

Komentari (0)